Onze sanitaire maatregelen voor een veilige controle.

De veiligheid van onze medewerkers en onze klanten is altijd een prioriteit bij Inspect Belgium geweest, vooral in deze tijden van het coronavirus. We willen iedereen aansporen om de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hier leest u welke concrete stappen we nemen.

Onze inspecteurs worden geïnformeerd over veilig werken; handen regelmatig wassen met water en zeep, handen desinfecteren, afstand houden van klanten, begroeten zonder te helpen, thuisblijven met ziektesymptomen, ...

We voeren alle geplande inspecties uit, rekening houdend met de nodige voorzorgsmaatregelen. Voorlopig heeft de regering geen wijziging aangekondigd in de frequentie van inspecties.

Heeft u specifieke vragen over de uitvoering of planning van onze inspecties, dan kunt u altijd contact met ons opnemen

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

  • De inspecteur die de controle uitvoert, draagt ​​zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (masker en bril)

  • De aanwezigen dienen een mond- en neusmasker te dragen.

  • Er mag geen zieke in het pand aanwezig zijn.

  • De klant is ervoor verantwoordelijk dat alle deuren naar het pand open staan.

  • De klant dient de bezochte lokalen na het bezoek van de inspecteur te desinfecteren.

  • De klant heeft de plicht om ons te informeren indien iemand ziek wordt tussen het maken van de afspraak en de dag van de controle.

VEILIGHEIDSAFSTANDEN:

  • Bij al onze controles moet "sociale afstandelijkheid" worden gerespecteerd. We vragen een minimale afstand van 1,50 meter tussen mensen.

RECHT OP ONDERBREKING:

  • De inspecteur kan op elk moment besluiten de controle te onderbreken, zonder zich daarvoor te hoeven verantwoorden, als hij van mening is dat de veiligheids- en hygiënevoorwaarden niet bevredigend zijn.