Vanaf wanneer is het nieuwe AREI van toepassing?

1 juni 2020

 Koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van de Boeken 1, 2 en 3 van het nieuwe Algemeen Reglement o/d elektrische installaties 

Odoo • Image et Texte

Klik hier om de nota te kunnen lezen van de FOD Economie


Een uittreksel van de nota:  De eventuele toepassing van deel 8 voor deze installaties en belangrijke wijzigingen of uitbreidingen bij de gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname zal op 1 juni 2022 eindigen. Na deze datum zullen de erkende organismen deze overgangsbepaling niet meer mogen toepassen op de installaties en belangrijke wijzigingen of uitbreidingen waarvan het begin van de uitvoering vóór 1 juni 2020 is aangevat


Lees je graag het artikel en wil jij verdiepen?

Commandez ici le AREI Laagspanning voor slechts 99.99 € incl.btw 

beschikbare versie in het frans en in het nederlands  

Kwaliteit