Voor te bereiden voor de dag van de keuring

Voor een keuring van een fotovoltaïsche installatie (of laadpaal)

● Bereid de toegang tot uw elektrische installatie (verdeelbord, aardingsklem, elektrische leidingen, etc).

● Bereid uw elektrische EAN-code voor (18-cijferige code die begint met 5414 op uw elektriciteitsrekening).

● Bereid de ééndraadschema en positieschema van de fotovoltaïsche installatie.

● Bereid het rapport van de laatste keuring van het installatie (indien beschikbaar). Indien u niet beschikt over het initiële keuringsrapport of het inspectiebezoekrapport waaruit blijkt dat uw installatie conform is, moet u uw volledige bestaande installatie laten controleren om perfect in orde te zijn bij uw verzekeraar. Het ontbreken van dit rapport heeft geen invloed op de conclusies van het rapport van onze inspecteur tijdens zijn bezoek.

Voor een keuring van een elektrische installatie

● Bereid de toegang tot uw elektrische installatie voor (elektrisch bord, aardingsschakelaar, elektrische leidingen, enz.). De agent-bezoeker moet gemakkelijk toegang hebben tot de te controleren voorwerpen (1 meter aan de voorkant en zijkant) volgens het AREI sectie 4.2.2.4.

● Bereid uw elektrische EAN-code voor (18-cijferige code die begint met 5414 op uw elektriciteitsrekening).

● Bereid de ééndraadschema en positieschema van de elektrische installatie.

● Bereid het rapport van de laatste keuring van het installatie (indien beschikbaar). Indien u niet beschikt over het initiële keuringsrapport of het inspectiebezoekrapport waaruit blijkt dat uw installatie conform is, moet u uw volledige bestaande installatie laten controleren om perfect in orde te zijn bij uw verzekeraar. Het ontbreken van dit rapport heeft geen invloed op de conclusies van het rapport van onze inspecteur tijdens zijn bezoek.

Voor een keuring van een gas installatie

● Bereid de toegang tot uw gas installatie.

● Indien uw gasteller al open is, bereid uw elektrische gas-code voor (18-cijferige code die begint met 5414 op uw gasrekening).

u bent een

professionele installateur

● Rijksregisternummer
● Datum en plaats van afgifte van de nationale identiteitskaart

u bent een

professionele installateur

● BTW-nummer