Voor te bereiden voor de dag van de keuring

Gelieve uw dieren onder toezicht te houden en op een veilige afstand van onze medewerkers te houden.

Voor een keuring van een fotovoltaïsche installatie (of laadpaal)

● Bereid de toegang tot uw elektrische installatie (verdeelbord, aardingsklem, elektrische leidingen, etc).

● Bereid uw elektrische EAN-code voor (18-cijferige code die begint met 5414 op uw elektriciteitsrekening).

● Bereid de ééndraadschema en positieschema van de fotovoltaïsche installatie.

● Bereid het rapport van de laatste keuring van het installatie (indien beschikbaar). Indien u niet beschikt over het initiële keuringsrapport of het inspectiebezoekrapport waaruit blijkt dat uw installatie conform is, moet u uw volledige bestaande installatie laten controleren om perfect in orde te zijn bij uw verzekeraar. Het ontbreken van dit rapport heeft geen invloed op de conclusies van het rapport van onze inspecteur tijdens zijn bezoek.

● Te zorgen voor de formaliteiten en toegangsautorisaties voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht, met inbegrip van het verkrijgen van toelatingen van de administratieve autoriteiten en de bevoegde openbare en plaatselijke autoriteiten (parkeren, gebruik van de openbare weg, enz.)


Voor een keuring van een elektrische installatie

● Bereid de toegang tot uw elektrische installatie voor (elektrisch bord, aardingsschakelaar, elektrische leidingen, enz.). De agent-bezoeker moet gemakkelijk toegang hebben tot de te controleren voorwerpen (1 meter aan de voorkant en zijkant) volgens het AREI sectie 4.2.2.4.

● Bereid uw elektrische EAN-code voor (18-cijferige code die begint met 5414 op uw elektriciteitsrekening).

● Bereid de ééndraadschema en positieschema van de elektrische installatie.

● Bereid het rapport van de laatste keuring van het installatie (indien beschikbaar). Indien u niet beschikt over het initiële keuringsrapport of het inspectiebezoekrapport waaruit blijkt dat uw installatie conform is, moet u uw volledige bestaande installatie laten controleren om perfect in orde te zijn bij uw verzekeraar. Het ontbreken van dit rapport heeft geen invloed op de conclusies van het rapport van onze inspecteur tijdens zijn bezoek.

● Te zorgen voor de formaliteiten en toegangsautorisaties voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht, met inbegrip van het verkrijgen van toelatingen van de administratieve autoriteiten en de bevoegde openbare en plaatselijke autoriteiten (parkeren, gebruik van de openbare weg, enz.)

 


Voor een keuring van een gas installatie

● Bereid de toegang tot uw gas installatie.

● Si votre compteur Gaz est déjà ouvert,  préparez votre code EAN Gaz (code de 18 chiffres commençant par 5414 se trouvant sur votre facture GAZ) .

● Te zorgen voor de formaliteiten en toegangsautorisaties voorafgaand aan de uitvoering van de Opdracht, met inbegrip van het verkrijgen van toelatingen van de administratieve autoriteiten en de bevoegde openbare en plaatselijke autoriteiten (parkeren, gebruik van de openbare weg, enz.)


u bent een

particulier installateur

● Rijksregisternummer
● Datum en plaats van afgifte van de nationale identiteitskaart

u bent een

professionele installateur

● BTW-nummer