OVERDRACHT VAN EIGENDOM 

Waarom ? 

 • Bij verkoop van een wooneenheid is de verkoper verplicht om een controlebezoek van de elektrische installatie te laten uitvoeren. In de authentieke akte moet hij de datum van het verslag van het controlebezoek vermelden alsmede het feit van de overhandiging van dit verslag aan de koper.


Geldt dit voor alle wooneenheden ? 

 • Dit geldt voor woningen die zijn uitgerust met een oude elektrische installatie die sinds 1 oktober 1981 geen significante wijziging of aanzienlijke uitbreiding heeft ondergaan. 

 • Dit geldt ook voor woningen uitgerust met een oude elektriciteitsinstallatie die wel een grote wijziging of een aanzienlijke uitbreiding heeft gehad sinds 1 oktober 1981, maar het deel dat dateert van vóór 1981 geen inspectiebezoek heeft ondergaan.

 • De volgende plaatsen worden niet als wooneenheden beschouwd: kloosters, ziekenhuizen, gevangenissen, rusthuizen, scholen, hotels, onderwijsinstellingen.  


Wat gebeurt er als het keuringsrapport negatief is ? 

 • In het geval van een keuring die leidt tot een negatieve conclusie, is de verkoper verplicht om in de authentieke akte de verplichting van de koper te vermelden om zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan de organisatie die de controle van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

 • Naar aanleiding van deze mededeling, heeft de koper de keuze om een geaccrediteerd keuringsorganisme te benoemen voor een nieuw controlebezoek om de verdwijning van de overtredingen vast te stellen, en dit binnen een termijn van 18 maanden te tellen vanaf de dag van de verkoopakte.


Hoe verloopt deze controle ? 

 • Tijdens dit inspectiebezoek controleert de inspecteur eerst de aanwezigheid en conformiteit van het ééndraadschema en het positieschema van de elektrische installatie.

 • Vervolgens voert hij een visuele controle uit om de conformiteit na te gaan van verschillende elementen, zoals kast / elektrisch bord, differentieelschakelaars, overstroombeveiling, enz. 

 • Tijdens de testinspectie controleert de inspecteur de correcte werking van de elektrische componenten.

 • Verschillende metingen worden gedaan, waaronder de meting van weerstand, isolatie en continuïteit van de aardgeleider.

 • Na de keuring ontvangt u uw rapport. Als het een negatieve conclusie bevat, hebt u een wettelijke termijn om uw installatie in overeenstemming te brengen en de installatie opnieuw te laten keuren.

Inspect Belgium asbl :

 Eiffel Business Center
    Avenue Eiffel 8
    1300 Wavre
 +32 10 280 577


 MC-Square Business Center
    Schaliëhoevedreef, 20 T
    2800 Mechelen
 +32 15 860 460