VOORLOPIGE AANSLUITING  

Waarom ?

  • Als u een bouwkast hebt voor renovatiewerken of op een plaats waar geen energiebron is, moet u een tijdelijke elektrische laagspanningsinstallatie plaatsen. Deze installatie moet worden gecontroleerd om een verbinding met het openbare netwerk te verkrijgen. De geldigheidsduur is 1 jaar.

Welke documenten moeten tijdens deze controle worden verstrekt ?

  • U hebt geen specifieke documenten nodig voor de controle van dit type. 

Hoe verloopt deze controle ?

  • Tijdens zo'ninspectie controleren onze inspecteurs de aanwezigheid van een aantal element in uw installatie (zoals stopcontacten, aardgeleiders, stroomonderbreker, elektrische bord en differentiëelschakelaar) en onderzoeken ze deze.

  • Vervolgens gaan ze over tot een reeks metingen om te bepalen of uw keuring voldoet aan de AREI-voorschriften. 

  • Na de controle ontvangt u uw rapport. Met een positieve conclusie hebt u toestemming om de meter te openen/plaatsen. Als de conclusie van het rapport echter negatief is, moet u de nodige maatregelen en een nieuwe keuring aanvragen.

Inspect Belgium asbl :

 Eiffel Business Center
    Avenue Eiffel 8
    1300 Wavre
 +32 10 280 577


 MC-Square Business Center
    Schaliëhoevedreef, 20 T
    2800 Mechelen
 +32 15 860 460