Vlaanderen is materiaalbewust 

 
 
 

 

Download dit document hier : 


Regels voor hergebruikcentra van elektrische en elektronische apparatenHergebruikscriteria voor EEA

Meestal is hergebruik beter dan recyclage. Maar soms is het vanuit milieuoogpunt beter om een apparaat rechtstreeks naar een recyclagebedrijf te sturen.

Een apparaat mag in hergebruik gebracht worden als het apparaat goedgekeurd is door een keuringsorganisme zoals Inspect Belgium en met volgende criteria conform is :

▶ volledig functioneel zijn;

▶ elektrisch veilig zijn;

▶ over een volledige behuizing beschikken;

▶ alle essentiële onderdelen bevatten en deze moeten in goede staat zijn;

▶ geen noemenswaardige roest en/of uiterlijke schade vertonen;

▶ geen CFK’s of HCFK’s bevatten;

▶ aan bepaalde eisen voldoen inzake energieverbruik (zie verder);

▶ geen kathodestraalbuis (CRT) bevatten;

▶ bruikbaar zijn voor een reguliere markt;

▶ op een dusdanige wijze verpakt, gestapeld en vervoerd worden dat hergebruik niet in het gedrang komt

Er moet dus nog een reguliere markt voor het apparaat bestaan. Bijvoorbeeld: voor computers betekent dit een processor van ten minste generatie Pentium 4. U brengt dus geen apparaten in hergebruik die erg verouderd zijn, geen marktwaarde meer hebben of economisch niet herstelbaar zijn.


Verplichtingen bij de voorbereiding van hergebruik

1/ Ieder apparaat wordt visueel geïnspecteerd op herbruikbaarheid. Dit kan gebeuren op het hergebruikcentrum of op de plaats van inzameling (opgelet: de inzameling en opslag van niet-herbruikbare EEA is aan strengere regels gebonden, zie verder).

2/ Potentieel herbruikbare apparaten voorziet u van een etiket met de naam van het hergebruikcentrum en een unieke identificatiecode (bijvoorbeeld barcode of QR-code).

3/ Voor elk apparaat stelt u een hergebruiksfiche op (zie verder).

4/ U gaat na of het apparaat voldoet aan de hergebruikscriteria:

  • a. Test elektrische veiligheid;

  • b. Test energieverbruik (energielabel opzoeken of meten) voor bepaalde apparaten;

  • c. Test functionaliteit;

  • d. Verwijderen van aanwezige data van geheugendragers of, indien nodig, verwijderen van de geheugendrager;

  • e. Verwijderen van niet-transfereerbare auteursrechtelijk beschermde software;

  • f. Indien nodig: herstellen volgens een gedocumenteerde herstelprocedure, met nog toegestane vervangonderdelen geschikt voor het beoogde doel;

  • g. Opnieuw testen van elektrische veiligheid en functionaliteit na herstel.

Inspect Belgium asbl :

 Eiffel Business Center
    Avenue Eiffel 8
    1300 Wavre
 +32 10 280 577


 MC-Square Business Center
    Schaliëhoevedreef, 20 T
    2800 Mechelen
 +32 15 860 460