Vlaanderen is materiaalbewust 

 
 
 

 

Download dit document hier : 


Regels voor hergebruikcentra van elektrische en elektronische apparatenHergebruikscriteria voor EEA

Meestal is hergebruik beter dan recyclage. Maar soms is het vanuit milieuoogpunt beter om een apparaat rechtstreeks naar recyclage te sturen.

Een apparaat mag in hergebruik gebracht worden als het apparaat goed gekeurd is door een keuringsorganisme zoals Inspect Belgium en moet met volgende criteria conform zijn :

▶ volledig functioneel is;

▶ elektrisch veilig is;

▶ beschikt over een volledige behuizing;

▶ alle essentiële onderdelen bevat en deze in goede staat zijn;

▶ geen noemenswaardige roest en/of uiterlijke schade vertoont;

▶ geen CFK’s of HCFK’s bevat;

▶ aan bepaalde eisen voldoet inzake het energieverbruik (zie verder);

▶ geen kathodestraalbuis (CRT) bevat;

▶ Er een reguliere markt bestaat voor het apparaat;

▶ op een dusdanige wijze verpakt, gestapeld en vervoerd wordt dat hergebruik niet in het gedrang komt

Er moet ook nog een reguliere markt voor het apparaat bestaan. Bijvoorbeeld: voor computers betekent dit een processor van ten minste generatie Pentium 4. U brengt dus geen apparaten in hergebruik die erg verouderd zijn, geen marktwaarde meer hebben of economisch niet herstelbaar zijn.


Verplichtingen bij de voorbereinding voor hergebruik

1/ Ieder apparaat wordt visueel geïnspecteerd op herbruikbaarheid. Dit kan op het hergebruikcentrum of op de plaats van inzameling (opgelet: de inzameling en opslag van niet-herbruikbare EEA is aan strengere regels gebonden, zie verder);

2/ Potentieel herbruikbare apparaten voorziet u van een etiket met de naam van het hergebruikcentrum en een unieke identificatiecode (bijvoorbeeld barcode of QR-code).

3/ Voor elk apparaat stelt u een hergebruiksfiche op (zie verder).

4/ U gaat na of het apparaat voldoet aan de hergebruikscriteria:

  • a. Test elektrische veiligheid;

  • b. Test energieverbruik (energielabel opzoeken of meten) voor bepaalde apparaten;

  • c. Test functionaliteit;

  • d. Verwijderen van aanwezige data van geheugendragers of -indien nodigverwijderen van de geheugendrager;

  • e. Verwijderen van niet-transfereerbare auteursrechtelijk beschermde software;

  • f. Indien nodig: herstellen volgens een gedocumenteerde herstelprocedure, met nog toegestane vervangonderdelen geschikt voor het beoogde doel;

  • g. Opnieuw testen van elektrische veiligheid en functionaliteit na herstel.