Uw nuttige documenten

Uitwendige invloedsfactoren

De uitbater van een elektrische installatie is verplicht een plan op te stellen met daarin de relevante uitwendige invloedsfactoren om zo een elektrische installatie op te zetten die veilig is voor mens, gebruik en milieu. Deze uitwendige invloedsfactoren bepalen de keuze van elektrische leidingen en elektrische apparatuur. Dit plan moet worden ondertekend en goedgekeurd door de exploitant (of zijn vertegenwoordiger) en door de vertegenwoordiger van een erkende keuringsinstelling zoals Inspect Belgium. 

Doc uitwendige invloedsfactoren

Praktisch advies:

Begin met het inventariseren van alle ruimtes met laag- en hoogspanningsborden.

Het inspectierapport "laagspanning" van een erkende keuringsorganisme kan nuttig zijn.

Zorg ervoor dat alle ruimtes en elektrische laagspanningsborden duidelijk zijn geïdentificeerd, om verwarring te voorkomen.

Laat het plan opstellen door een bevoegde persoon en / of met de hulp van een gekwalificeerd persoon met elektrische kennis.

Laat  het plan ondertekenen door de uitbater. Leg het plan vervolgens tijdens een volgende elektrische keuring voor aan de inspecteur van de erkende keuringsinstelling.

Zorg er altijd voor dat bij wijzigingen, aanpassingen en uitbreidingswerken de betrokken personen op de hoogte worden gebracht van de uitwendige invloedsfactoren zodat de juiste elektrische apparatuur wordt gebruikt.