RISICOANALYSE 

Waarom ?

  • Volgens de Codex van welzijn op het werk is de risico-analyse verplicht voor elke arbeidsplaats die deel uitmaakt van een bedrijf of instelling en die in onder de verantwoordelijkheid valt van een werkgever die werknemers in dienst heeft. De werkgever moet een risicoanalyse uitvoeren van elke elektrische installatie die hij bezit. 

Welke risico's moeten worden geïdentificeerd en beoordeeld ?

  • Risico's van een elektrische schok door rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking;

  • Risico's als gevolg van elektrische ontladingen en vlambogen;

  • Risico door verspreiding van het potentieel;

  • Risico's door accumulatie van energie;

  • Risico's door overspanning;

  • Risico's van oververhitting, brandwonden, brand veroorzaakt door elektrische apparatuur;

  • Risico's door een spanningsdaling en het daarna terugkeren van de spanning;

  • Risico's inherent aan het gebruik van elektrische energie en aan het werkzaamheden van elektrische installaties;

  • Niet-elektrische gevaren door een storing van een elektrische component.