ELEKTRISCHE KEURING  

Waarom ?  

 • Elektrische installaties zijn onderworpen aan strikte voorschriften en keuringen. Elke elektrische installatie voor huishoudelijk gebruik uitgevoerd vanaf 1 oktober 1981, moet voldoen aan de veiligheidseisen die zijn opgenomen in de algemene voorschriften voor elektrische installaties (AREI).

 • Voor elektrische installaties die vóór 1 oktober 1981 zijn geplaatst, is er geen verplichting om te controleren als de installatie geen significante wijziging of aanzienlijke uitbreiding heeft ondergaan. Het is echter raadzaam om uw installatie uit te rusten met veiligheidsvoorzieningen om de basisveiligheid te waarborgen. 

 • De bedoeling van het keuren van uw elektrische installatie is de veiligheid te garanderen en het voorkomen of verminderen van de kans op ongevallen die kunnen voortvloeien uit een niet-conforme elektrische installatie.

Wanneer moet u uw elektrische installatie laten keuren?  

 • Voordat u verbinding maakt met het netwerk van een nieuwe installatie.

 • Bij grote wijzigingen of uitbreidingen van een bestaande elektrische installatie.

 • Bij elk verzoek verzwaring van het vermogen en andere afwijkingen.

 • Bij verkoop van een wooneenheid en afwijkingen. Deze verplichting geldt alleen voor oude huishoudelijke installaties die na 1 oktober 1981 nog niet volledig zijn getest op conformiteit.

 • Periodieke inspectie na 25 jaar inbedrijfstelling en uitgevoerde afwijkingen.

Quels sont les documents à fournir lors du contrôle ?   

 • Vous devez, lors du contrôle, mettre à disposition de l'organisme le schéma unifilaire de l'installation électrique ainsi que le schéma de position des éléments de l'installation électrique.   

Hoe werkt deze keuring ?  

 • Tijden een elektrische keuring controleert de inspecteur eerst de aanwezigheid en conformiteit van het ééndraad- en situatieplan van de elektrische installatie. 

 • Il procède ensuite au contrôle visuel afin de s’assurer de la conformité de différents éléments tels que coffret/tableau électrique, interrupteurs différentiels, dispositif de protection contre les surintensités, etc  

 • Lors du contrôle par essais, l’inspecteur vérifie le bon fonctionnement des éléments de protection contre les chocs électriques par contacts directs.  

 • Lors du contrôle par mesures, différentes mesures sont effectuées, notamment la mesure de la résistance, la mesure de l’isolement et la mesure de continuité du conducteur de terre.  

 • Suite au contrôle, vous recevez votre rapport . Si celui-ci contient une conclusion négative, vous disposez d’un délai légal pour effectuer la mise en conformité de votre installation et faire recontrôler l’installation.