NIET-HUISHOUDELIJKE KEURINGEN  

Waarop slaat de keuring van industriële installatie ?  

  • De keuring van industriële installaties betreft hoogspanningsinstallaties, permanente laagspanningsinstallaties en laagspanningsinstallaties met een specifiek of tijdelijk karakter.


Wanneer moet ik mijn industriële installatie laten keuren?  

  • Conformiteitscontrole van laagspanningsinstallaties vóór ingebruikname en bij belangrijke uitbreidingen of aanpassingen.

  • Periodieke keuring van laagspanningsinstallaties om de 5 jaar.  

  • Conformiteitscontrole van hoogspanningsinstallaties vóór ingebruikname en bij belangrijke uitbreidingen of aanpassingen.

  • Periodieke inspectie van hoogspanningsinstallaties elk jaar.


Hoe verlloopt deze controle ?  

  • Tijdens een elektrische inspectie voert de inspecteur eerst een administratieve controle uit.

  • Vervolgens gaat hij over tot een visuele controle om voor de conformiteit van verschillende elementen, zoals kast / elektrisch paneel, differentieelschakelaars, overstroombeveiliging enz. na te gaan. 

  • Tijdens de testinspectie controleert de inspecteur de correcte werking van de beschermingselementen tegen elektrische schokken door direct contact.

  • Verschillende metingen worden uitgevoerd, waaronder weerstandsmeting, isolatiemeting en continuïteitsmeting van de aardgeleider.

  • Na de keuring ontvangt u uw rapport. Als het een negatieve conclusie bevat, hebt u een wettelijke deadline om uw installatie in overeenstemming te brengen en de installatie opnieuw te laten controleren.