FOTOVOLTAÏSCHE ZONNEPANELEN <= 10 kVA

Wanneer moet uw fotovoltaïsche installatie worden gecontroleerd ?

 • Tijdens een nieuwe installatie van fotovoltaïsche panelen.

 • Bij elke uitbreiding van fotovoltaïsche panelen. 

 • Een periodieke inspectie moet om de 25 jaar na datum van de ingebruikname van uw fotovoltaïsche installatie worden uitgevoerd. 


Welke documenten moeten tijdens de controle verschaft worden ?

 • Eéndraadschema van de installatie 

 • Situatieplan van de elektrische installatie 

 • Referentie en technische kenmerken van de geïnstalleerde apparaturr 

 • Gebruiksaanwijzing van de installatie

 • De veiligheidsinstructies voor de installatie en het gebruik. 

Hoe verloopt de keuring ?

 • Tijdens een fotovoltaïsche keuring controleert de inspecteur eerst de aanwezigheid en de conformiteit van het ééndraad- en het situatieplan van de fotovoltaïsche installatie. 

 • Vervolgens gaat hij over naar de visuele controle om de conformiteit van verschillende elementen na te gaan.

 • Tijdens de testinspectie controleert de inspecteur de correcte werking van de elementen die bescherming moeten bieden tegen elektrische schokken door direct contact.  

 • Verschillende metingen worden uitgevoerd, waaronder de meting van de isolatieweerstand en de continuïteitsmeting van de beschermende geleiders.

 • Na de controle ontvangt u uw rapport. Als het een negatieve conclusie bevat, moet u uw installatie in orde laten brengen volgens de normen en ze daarna opnieuw laten controleren.