Certificering van installaties voor de productie van groene elektriciteit in Brussel

INSPECT BELGIUM is door BRUGEL erkend om uw installaties voor de productie van groene elektriciteit in Brussel te certificeren.

Om van groenestroomcertificaten te kunnen genieten, moet een installatie voor de productie van groene elektriciteit eerst worden gecertificeerd. Tot nu toe werd deze certificering aangevraagd bij BRUGEL na het indienen van een dossier. Sinds 1 maart 2022 is de volledige certificatieprocedure overgedragen aan erkende certificatie-instellingen (ACB).


Om uw aanvraag in te dienen, stuurt u alle nodige documenten naar het e-mailadres:

greencertification@inspectbelgium.be

Dit is de lijst van de documenten die u ons moet bezorgen:

 • Aanvraagformulier (BRUGEL)

  • 1b. Aanvraagformulier voor de certificering van een fotovoltaïsche installatie (FR - NL)

   • 1c. fFormulier voor verlenging/vernieuwing van een fotovoltaïsche installatie  (FR - NL)

   • 1d. formulaire pour un remplacement d'une installation photovoltaïque  (FR - NL)

  • 1a. Aanvraagformulier voor de certificering  van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie (FR - NL)

 • Factuur van de installatie (of eigendomsbewijs van de installatie)

  • Factuur of eigendomsbewijs van de installatie   

 • Identiteitsbewijs

  • Dubbelzijdige kopie van de identiteitskaart van de eigenaar van de installatie

 • Verslag van de elektrische keuring (AREI)

  • Dit is het verslag dat u krijgt van het erkende keuringsorganisme dat uw installatie voor de productie van groene elektriciteit kwam controleren.

 • Installatieschema's

  • Dit zijn de door de installateur geleverde ééndraads- en positieschema's, die ook bij het keuringsverslag worden gevoegd.

  • Indien deze schema's deel uitmaken van hetzelfde document als het keuringsverslag, is het niet nodig ze opnieuw toe te voegen.

 • Certificaat van gedistribueerde opwekking

 • Andere bijlagen

  • MID: Technische fiche van elke groenestroomproductiemeter, waarop de MID-markering vermeld staat.   


Afhankelijk van het type en het vermogen van uw installatie kan een certificeringsbezoek nodig zijn.

Aanvraagformulier voor COGENERATIE-certificering


Andere bijlagen (in voorkomend geval te verstrekken)